Opheffen water­schappen


De Partij voor de Dieren is niet voor opheffing van de waterschappen. De waterschappen zijn een bestuurslaag waar duurzaamheid en verantwoord milieubeleid een goede invulling kunnen vinden. De efficiency operatie die reeds is ingezet bij de waterschappen verdient steun. Het waterschap is verantwoordelijk voor de waterkwaliteit en het waterpeil. Wat we daarbij echter zien is dat het waterschap zich in belangrijke mate dienstbaar inzet voor hengelaars, de landbouw en het bedrijfsleven, invloedrijke gebruikers van de wateren in Nederland. In de uitvoering staat de automatische piloot teveel aan ten koste van maatwerk en ten koste van dieren. De waterschappen moeten dan ook worden ontdaan van 'geborgde zetels', en geheel op democratische wijze gekozen worden.

Het standpunt Opheffen waterschappen is onderdeel van: Democratie en bestuur