Wapen­handel aan banden leggen


De Partij voor de Dieren wil dat de handel in wapens en investeringen in de productie van wapens fors aan banden gelegd worden. Nederland moet zich – ook binnen de EU – inzetten voor naleving van verdragen tegen landmijnen en clustermunitie en voor wereldwijde regulering van de wapenhandel. Het wapenexportbeleid moet zo aangescherpt worden dat er vanuit Nederland en de EU geen wapens geleverd worden aan repressieve en autoritaire staten die mensenrechten schenden. Ook moet er een zwarte lijst komen van landen en bedrijven waaraan geen halffabricaten en onderdelen van chemische en nucleaire wapens en oorlogsvoering met bacteriën, virussen et cetera geleverd mogen worden.

Het standpunt Wapenhandel aan banden leggen is onderdeel van: Buitenlands beleid en defensie