Voor­zichtige omgang elek­tro­mag­ne­tische velden en 5G


De Partij voor de Dieren benadrukt voorzichtigheid bij het omgaan met elektromagnetische velden. Het handhaven van strenge stralingsnormen in de telecomsector, inclusief de effecten van meerdere antennes, is belangrijk. Deze normen moeten gebaseerd zijn op recente technologische ontwikkelingen en onafhankelijke wetenschappelijke inzichten. Hierbij kan niet vertrouwd worden op geruststellingen vanuit de industrie.

5G bouwt voort op bestaande mobiele technologie├źn en brengt extra (kleinere) antennes met zich mee, waarover zorgen bestaan met betrekking tot biologische en gezondheidseffecten. De Partij voor de Dieren is van mening dat deze zorgen serieus genomen moeten worden bij de ontwikkeling van elektromagnetische velden, zoals bij de uitrol van 5G-netwerken. Het is verstandig om wetenschappelijke rapporten als richtlijn te gebruiken, meer diervriendelijk onderzoek te doen en indien nodig terughoudend te zijn met het plaatsen van meer antennes. Stralingsniveaus moeten niet alleen in overeenkomsten worden vastgelegd, maar ook wettelijk worden geregeld, zoals in andere landen gebeurt.

Het standpunt Voorzichtige omgang elektromagnetische velden en 5G is onderdeel van: Een rechtvaardige samenleving

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer