Dier­vrien­de­lijke methoden om vogeloverlast te voorkomen/vermin­deren


Overlast van vogels wordt vaak veroorzaakt doordat mensen de dieren voeren of afval laten slingeren. Gemeenten gaan helaas snel over op het doden van vogels, terwijl er diervriendelijke methoden beschikbaar zijn om overlast te voorkomen/verminderen. De Partij voor de Dieren wil dat er landelijk beleid ontwikkeld wordt om gemeenten te verplichten diervriendelijke methoden toe te passen. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat vogels niet bij afval kunnen door het gebruiken van vuilniszakken die 'meeuwenproof' zijn.

Het standpunt Diervriendelijke methoden om vogeloverlast te voorkomen/verminderen is onderdeel van: Stedelijk gebied