Voed­sel­ver­spilling


Alleen al in Nederland verdwijnt er jaarlijks 2,5 miljoen ton voedsel in de vuilnisbak. Voedsel wordt steeds goedkoper, onder meer door supermarktoorlogen. Het maakt een steeds kleiner onderdeel uit van onze uitgaven, waardoor het gemakkelijker weggegooid wordt. Voedsel is letterlijk waardeloos geworden, en wordt ook zo behandeld.

De Partij voor de Dieren vindt dat voedselverspilling in het belang van mens, dier en milieu moet worden aangepakt. Veel goed voedsel wordt onterecht weggegooid door de houdbaarheidsdatum die op de verpakking staat. Burgers moeten goed voorgelicht worden over het bewaren en de houdbaarheid van voedsel. De Warenwet moet worden aangepast zodat houdbaarheidsdata niet langer verspilling in de hand werken.

Op Europees niveau moet Nederland het initiatief nemen om regels over houdbaarheidsdata aan te passen. Ook de grootte van de verpakking van voedsel kan hierbij een rol spelen.

Door voedsel in kleinere verpakkingen of los te verkopen, kan de consument zijn inkopen beter afstemmen op wat hij/zij echt nodig heeft. Bewustwording over de waarde van voedsel kan vergroot worden door de verbinding tussen burger en voedsel te herstellen. Daarom moet (biologische) stadslandbouw worden gestimuleerd.

Het standpunt Voedselverspilling is onderdeel van: Duurzaam voedsel, duurzame handel