Verbreding A27


De Partij voor de Dieren is tegen de verbreding van de A27 bij het natuurgebied Amelisweerd.

Al jaren wordt er gesproken over de verbreding van de A27 naar twee keer zeven(!) rijbanen. De verbreding gaat ten koste van de omliggende natuur. Amelisweerd is een belangrijk natuurgebied dat niet nog verder mag worden aangetast. Daarnaast zullen de effecten op lucht en geluid nadelige gevolgen hebben voor de leefbaarheid van het gebied en voor de gezondheid van omwonenden.

Er zijn veel betere oplossingen voor het fileprobleem. Wij pleiten voor het stimuleren van milieuvriendelijker vervoer en voor het terugdringen van woon-werkverkeer. Om files en de uitstoot van CO2, fijnstof en andere schadelijke uitlaatgassen terug te dringen moet de overheid (deeltijd) thuiswerken stimuleren.

Het standpunt Verbreding A27 is onderdeel van: Vervoer