Veilig op internet


Privacy is heel belangrijk in een vrije samenleving en daarom wordt het beschermd met onze grondwet. Maar door nieuwe technologieënTechnologieën zijn hulpmiddelen en machines die mensen maken om taken makkelijker of sneller te doen, zoals computers, smartphones, en auto's. staat onze privacy onder druk. Bedrijven zoals Meta (Facebook, Instagram en WhatsApp vallen hieronder) en Google verzamelen en verkopen onze persoonlijke gegevens, waardoor ze steeds meer macht krijgen. Dit kan leiden tot identiteitsfraudeIdentiteitsfraude is wanneer iemand jouw persoonlijke gegevens steelt en gebruikt om te doen alsof die persoon jou is, bijvoorbeeld om geld te stelen of dingen op jouw naam te kopen. en het beïnvloeden van ons gedrag en mening, zelfs als we denken dat we niets te verbergen hebben.

Daarom moeten we strenger zijn tegen bedrijven die onze privacy schenden. Systemen die onze privacy niet kunnen waarborgen, zoals landelijke elektronische patiëntendossiersElektronische patiëntendossiers zijn digitale bestanden waarin de medische gegevens van patiënten staan, zodat dokters makkelijk kunnen zien welke behandelingen of medicijnen iemand heeft gehad., moeten worden afgeschaft. Ook apps die niet veilig zijn voor privacy moeten worden verboden. De overheid moet ervoor zorgen dat onze gegevens veilig blijven, bijvoorbeeld door te investeren in betere beveiliging van de digitale infrastructuur.

Digitalisering heeft veel voordelen, zoals makkelijk contact houden en toegang hebben tot veel informatie. Maar het brengt ook nadelen met zich mee, zoals energie- en waterverbruik, nepnieuws en bedrijven die te veel gegevens en macht hebben. Daarom moeten we nieuwe regels maken om deze risico's te beperken.

Het is belangrijk dat mensen controle hebben over hun eigen gegevens. Bedrijven mogen alleen gegevens verzamelen als mensen daarvoor toestemming geven, en ze moeten duidelijk uitleggen waarvoor de gegevens worden gebruikt. Ook moeten mensen altijd de mogelijkheid hebben om te weigeren dat hun gegevens worden verzameld.

We moeten strengere eisen stellen aan kunstmatige intelligentie (AI) en ervoor zorgen dat deze systemen geen discriminerende besluiten nemen. Bij de ontwikkeling van nieuwe AI-toepassingen moet een ethische toets verplicht worden, en content die door AI is gemaakt moet altijd herkenbaar zijn.

Daarnaast moeten we ervoor zorgen dat de ICT-sector duurzamer wordt en dat open-sourceprojecten worden gestimuleerd. Ook moeten mensen die niet goed met digitale middelen kunnen omgaan altijd terechtkunnen bij fysieke balies en moet communicatie per post mogelijk blijven.

We moeten manieren vinden waarop we kunnen genieten van de voordelen van digitalisering en tegelijkertijd onze privacy en veiligheid kunnen beschermen.

Het standpunt Veilig op internet is onderdeel van: Een rechtvaardige samenleving

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer