Uittreden EU-lidstaten


De Partij voor de Dieren wil dat er exitstrategieën komen voor lidstaten die uit de Europese muntunie willen treden. De Europese Unie moet lidstaten die een dergelijke stap overwegen ondersteunen.

Het standpunt Uittreden EU-lidstaten is onderdeel van: Europa