Toegan­ke­lijke recht­spraak


De Partij voor de Dieren vindt dat mensen altijd in staat moeten zijn om de rechter om een oordeel te vragen. Hoge kosten en versnelde procedures mogen geen belemmering vormen. De toegang tot het recht moet vergroot worden via betere rechtshulp voor mensen met een beperkt inkomen.
De griffierechten mogen niet worden verhoogd en de inspraak- en beroepsmogelijkheden mogen niet verder worden ingeperkt. Tevens moet een constitutioneel hof rechters in staat stellen om wetten te toetsen aan de Grondwet.

Het standpunt Toegankelijke rechtspraak is onderdeel van: Veiligheid en recht