Toegan­ke­lijke en vergroening recht­spraak


De Partij voor de Dieren vindt dat mensen altijd in staat moeten zijn om de rechter om een oordeel te vragen. Hoge kosten en versnelde procedures mogen geen belemmering vormen. De toegang tot het recht moet vergroot worden via betere rechtshulp voor mensen met een beperkt inkomen.

De griffierechten mogen niet worden verhoogd en de inspraak- en beroepsmogelijkheden mogen niet verder worden ingeperkt. Tevens moet een constitutioneel hof rechters in staat stellen om wetten te toetsen aan de Grondwet.

De Partij voor de Dieren wil dat mediation in het strafrecht opnieuw mogelijk wordt. Daarnaast moet een constitutioneel hof rechters in staat stellen om wetten en verdragen te toetsen aan de Grondwet. Er moeten speciaal opgeleide groene officieren van justitie komen ten behoeve van milieu- en dierenwelzijnszaken. Ook moet er een internationaal strafhof voor milieu- en dierenwelzijnszaken komen. Ecocide (grootschalige beschadiging of vernietiging van ecosystemen) moet een wettelijk erkend strafbaar feit worden.

Er moet effectievere controle en handhaving komen op schendingen van mensenrechten, het geven of aanvaarden van steekpenningen, witwassen en andere vormen van fraude. Maatschappelijke organisaties die een rechtszaak tegen de overheid beginnen omdat die de eigen wetten overtreedt en door de rechter in het gelijk gesteld worden, moeten van de overheid een ruimhartige vergoeding krijgen voor de juridische ondersteuning. Nu is het vaak slechts een symbolische vergoeding

Het standpunt Toegankelijke en vergroening rechtspraak is onderdeel van: Een rechtvaardige samenleving

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer