Toegan­ke­lijke en vergroening recht­spraak


De Partij voor de Dieren vindt dat iedereen toegang moet hebben tot de rechter, zonder dat hoge kosten of snelle procedures een obstakel vormen. Mensen met een laag inkomen moeten betere juridische hulp kunnen krijgen.

We willen niet dat de kosten voor het indienen van rechtszaken worden verhoogd, en we willen dat mensen voldoende mogelijkheden behouden om bezwaar te maken en in beroep te gaan. Ook willen we een Constitutioneel Hof oprichten dat wetten kan toetsen aan de Grondwet.

Mediation moet weer een optie worden in het strafrecht. We willen ook speciaal opgeleide groene officieren van justitie voor milieuzaken en dierenwelzijn en een internationaal hof voor deze zaken. Ecocide (grootschalige beschadiging of vernietiging van ecosystemen) moet een wettelijk strafbaar worden.

Er moet strenger worden gecontroleerd op schendingen van mensenrechten, corruptie, witwassen en fraude. (Maatschappelijke) organisaties die de overheid aanklagen omdat ze de wet overtreden en gelijk krijgen van de rechter, moeten een goede vergoeding krijgen voor hun juridische kosten. Dit gebeurt nu vaak niet.

Het standpunt Toegankelijke en vergroening rechtspraak is onderdeel van: Een rechtvaardige samenleving

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer