Terro­risme voorkomen


Bij het vroegtijdig herkennen van radicalisering en opsporen van terrorisme blijkt informatie van de wijkagent vaak cruciaal. Nederland moet investeren in meer wijkagenten op straat, die de ogen en oren van de buurt kunnen vormen.

Aanpak van illegale handel in dieren en dierlijke producten (o.a. ivoor) moet onderdeel worden van een plan van aanpak tegen internationaal terrorisme, aangezien dit belangrijke inkomstenbronnen vormen voor terroristische groeperingen.

Het standpunt Terrorisme voorkomen is onderdeel van: Veiligheid en recht