Stop markt­werking bij de overheid


Een goede overheid is eerlijk, duidelijk, bied gelijke kansen voor iedereen en is toegankelijk. Ze maakt wetten en zorgt ervoor dat deze worden nageleefd. Ook beheert ze belangrijke voorzieningen voor de samenleving. Het is belangrijk dat geloof en politiek gescheiden blijven, zodat niemand zijn eigen overtuigingen aan anderen kan opleggen.

In de afgelopen jaren zijn veel taken van de overheid overgedragen aan bedrijven. Dit geldt bijvoorbeeld voor onderwijs, zorg, huisvesting, energie en openbaar vervoer. Hierdoor is de afstand tussen beleid en uitvoering groter geworden en zijn persoonlijke aandacht en zorg vaak verloren gegaan. Hoewel men dacht dat minder bureaucratie goed zou zijn, heeft dit juist geleid tot meer controle en papierwerk. Vaak blijkt dat bedrijven niet efficiƫnter zijn dan de overheid in het leveren van openbare diensten.

De Partij voor de Dieren vindt dat winst maken geen rol mag spelen bij openbare diensten die voor iedereen toegankelijk moeten zijn. We moeten opnieuw nadenken over de verhouding tussen overheid, bedrijfsleven en toezicht. We moeten beseffen dat de overheid geen bedrijf is. In de publieke sector moeten niet winst, maar zorgvuldigheid, inspraak, duidelijkheid, eerlijkheid en doeltreffendheid centraal staan. We hebben een actieve overheid nodig die weer controle heeft over zaken zoals zorg, onderwijs en huisvesting. Tegelijkertijd moeten mensen ook de vrijheid hebben om zelf actief te zijn.

Het standpunt Stop marktwerking bij de overheid is onderdeel van: Een rechtvaardige samenleving

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer