Stop bezui­ni­gingen passend onderwijs


De Partij voor de Dieren is fel tegen de bezuinigingen die voortvloeiden uit de invoering van het passend onderwijs. Zowel het regulier als het speciaal onderwijs kampen met de gevolgen. Kinderen dreigen de extra begeleiding kwijt te raken die voor hen zo broodnodig is om onderwijs te kunnen volgen. Natuurlijk moeten kinderen die extra aandacht nodig hebben, die extra aandacht ook krijgen. Ook programma's en speciaal onderwijs voor hoogbegaafde kinderen moeten worden ondersteund.

Het standpunt Stop bezuinigingen passend onderwijs is onderdeel van: Kennis en cultuur

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer