Steden vergroenen


De Partij voor de Dieren vindt dat iedereen recht heeft op een groene leefomgeving en wil dat er een landelijk actieplan komt voor behoud en terugkeer van natuur in stad en dorp. Uit onze directe woonomgeving is echter veel natuur verdwenen. En dat terwijl groene steden en dorpen ons veel opleveren: we besparen energie, hebben minder last van wateroverlast en hoeven in de zomer niet te vluchten voor de hitte van opgewarmd beton. Mensen met natuur in hun omgeving voelen zich prettiger, zijn minder vaak ziek en hebben meer binding met hun buurt. Bovendien kunnen we tot wel 400 miljoen euro aan zorgkosten besparen als we investeren in natuur. Er moet een wettelijke norm komen voor stedelijk groen die aansluit bij de norm van de Verenigde Naties (48 m² groen per stads- of dorpsbewoner). De aanleg van natuurspeelplaatsen, schooltuinen en groene speelpleinen moet actief worden gestimuleerd en ondersteund. De criteria voor kapvergunningen moeten worden aangescherpt zodat bomen beter beschermd zijn. Daarnaast moeten er voor nieuwbouw natuurdoelstellingen worden opgesteld en burgers moeten gestimuleerd worden hun tuin natuurlijk in te richten.

Het standpunt Steden vergroenen is onderdeel van: Stedelijk gebied

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws