Scheiding kerk en staat


De Partij voor de Dieren is voorstander van een strikte scheiding tussen kerk en staat. Levensbeschouwelijke overtuigingen in bijvoorbeeld medisch-ethische kwesties of met betrekking tot rustdag, behoren niet van overheidswege aan anderen te worden opgelegd.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer