Scheiding kerk en staat


De Partij voor de Dieren is voorstander van een strikte scheiding tussen kerk en staat. Levensbeschouwelijke overtuigingen in bijvoorbeeld medisch ethische kwesties of met betrekking tot rustdag, behoren niet van overheidswege aan anderen te worden opgelegd.

Het standpunt Scheiding kerk en staat is onderdeel van: Maatschappij en ethiek

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer