Pers­vrijheid


Onafhankelijke onderzoeksjournalistiek is noodzakelijk voor de controle op de macht. Als het gaat om het aan de kaak stellen van misstanden in onze samenleving spelen ook de nieuwe (social) media een belangrijke rol. Oude en nieuwe media moeten aanspraak kunnen maken op stimuleringsfondsen voor pers en media. Levensbeschouwelijke programmering - anders dan via subsidie aan ledenomroepen - is geen taak voor de overheid. De zendtijd voor kerkgenootschappen en geestelijke grondslag moet daarom worden afgeschaft.

Het standpunt Persvrijheid is onderdeel van: Cultuur en Media