Adequaat beleid family planning en vrou­wen­eman­ci­patie


In veel ontwikkelingslanden is het hebben van veel kinderen een manier om een goede oudedagvoorziening te verzekeren. Daarnaast ontbreekt het in die landen aan een adequaat beleid ten aanzien van family planning en vrouwenemancipatie. De Partij voor de Dieren wil dat ontwikkelingsgelden ter ondersteuning van dat beleid worden ingezet.
Wij denken verder dat bewustwording ten aanzien van wat de mens aanricht en de inzet op een meer verantwoord gebruik van wat de aarde ons biedt, ook leiden tot een bewustwording ten aanzien van het aantal kinderen dat men krijgt. Onderzoek van de Universiteit van Minnesota uit 2013 ondersteunt de stelling dat de aarde genoeg biedt voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht. Indien het voedselbeleid wezenlijk gewijzigd wordt, zouden we volgens dit onderzoek met het huidige akkerbouw-areaal ruim 10 miljard mensen kunnen voeden. De voorwaarde daarbij is dat we de gewassen niet meer verspillen aan veevoer (en dus dierlijke producten als vlees) en biobrandstof.

Het standpunt Adequaat beleid family planning en vrouwenemancipatie is onderdeel van: Klimaat- en milieubeleid