Soli­da­riteit in de oude­renzorg


Solidariteit in de ouderenzorg staat onder druk. Privatisering van de zorg voor ouderen en marktwerking hebben ervoor gezorgd dat veel zorginstellingen voor ouderen draaien om winstmaximalisatie en dat gaat ten koste van de patiƫnt. Als de zorg steeds meer overgelaten wordt aan de markt, raakt de menselijke maat zoek.
Hoewel er gestreefd wordt naar minder bureaucratie, heeft dit in de praktijk eerder geleid tot meer bureaucratie op het gebied van controle, verantwoording en toezicht. De stelling dat de markt efficiƫnter werkt dan de overheid blijkt in de praktijk dan ook vaak niet te kloppen.

Het standpunt Solidariteit in de ouderenzorg is onderdeel van: Zorgverlening