Opvang van gezel­schaps­dieren


 • Aanpak bron van vele zwerfdieren in buitenland

  De Partij voor de Dieren deelt de zorgen van veel mensen als het gaat om de gruwelijke dodingen, slechte opvang en verzorging van honden in Roemenië en andere (Oost-)Europese landen. Elk individueel dier heeft recht op een goede behandeling en verzorging waar nodig. Wij realiseren ons dat het in het belang van de honden in kwestie kan zijn als zij naar een land als Nederland worden gebracht om daar te worden opgevangen, te worden herplaatst en op die manier een warm thuis krijgen.

  Meer informatie
 • Diervriendelijke aanpak zwerfkatten

  Nederland kent vele honderdduizenden zwerfkatten. In steden, op het platteland en in natuurgebieden: overal komen grote groepen verwilderde huiskatten voor. Soms zijn dieren door hun baasje gedumpt, soms gaat het om ontsnapte dieren. Door voortplanting worden de populaties snel groter. Het welzijn van veel zwerfkatten is slecht: veel dieren zijn ziek of ondervoed. In gemeenten veroorzaken ze soms overlast en in natuurgebieden kunnen ze het evenwicht in de natuur verstoren.

  Door sommige provincies wordt op zwerfkatten gejaagd. Jacht op katten veroorzaakt niet alleen heel veel leed, maar het helpt ook niet om de populatie zwerfkatten te verkleinen. De opengevallen plek die is ontstaan, wordt snel opgevuld door voortplanting binnen de groep.

  De enige diervriendelijke en effectieve methode om iets aan de zwerfkattenproblematiek te doen is het vangen, castreren of steriliseren en terugplaatsen van de katten (de TNR-methode). Hierdoor komen er geen nieuwe katten bij. Ook moet het probleem bij de bron aangepakt worden door impulsaankopen tegen te gaan en katten verplicht te chippen.

  Meer informatie
 • Euthanasie asieldieren minimaal toepassen

  De Partij voor de Dieren vindt dat euthanasie van dieren alleen toegepast mag worden als een dier ernstig lijdt en niet te behandelen is. Dat geldt ook voor asieldieren.

  Meer informatie
 • Financiële steun voor dierenambulances

  De Partij voor de Dieren vindt dat er een landelijk netwerk van professionele opvangcentra en dierenambulances moet komen. Dierenambulances in Nederland hebben vaak onvoldoende financiële middelen om hun werk goed te kunnen doen, terwijl zij een taak van algemeen belang vervullen.

  Daarom moeten dierenambulances steun krijgen van de overheid om hun taak adequaat uit te oefenen. Ook moet de overheid de opvang en verzorging van gevonden of afgestane dieren financieren. Dierenambulances moeten daarnaast dezelfde vergunningen krijgen als andere nooddiensten om snel ter plaatse te kunnen zijn om dieren uit een benarde situatie te redden.

  Meer informatie
 • Het voorkomen van het dumpen van huisdieren

  De Partij voor de Dieren wil dat het dumpen van gezelschapsdieren zoveel mogelijk wordt voorkomen. Nog steeds worden er ontzettend veel gezelschapsdieren, zoals katten en konijnen, gedumpt rond de vakantieperiode. De Partij voor de Dieren wil onder andere een algehele Identificatie & Registratieplicht voor katten.

  Voor honden is identificatie en registratie al verplicht. De chip zorgt ervoor dat de eigenaren van dode of vermiste katten teruggevonden worden en gaat diefstal en illegale handel tegen. Daarnaast zullen mensen meer geremd worden om hun kat zomaar te dumpen in de vakantieperiode. Het zwerfkatten probleem kan hiermee dus goed aangepakt worden. De Partij voor de Dieren pleit daarnaast voor beter opvang van dieren en voor meer voorlichting vanuit de overheid over verantwoord bezit van gezelschapsdieren.

  Meer informatie
 • Kattencafés waar dierenwelzijn voorop staat

  Partij voor de Dieren vindt dat het welzijn van de katten in een kattencafé altijd op de eerste plaats moet komen. Voor asielkatten kan het een prettige manier van leven zijn, maar niet elke kat is ervoor geschikt. Alleen katten die goed kunnen omgaan met mensen en met andere katten hebben het prettig in een kattencafé; daar moet goed naar gekeken worden. Een goede voorbereiding zorgt dat de kans op stress minimaal is, waardoor herplaatsing van de kat voorkomen kan worden. Iedere nieuwe kat moet zorgvuldig in de groep worden geïntroduceerd. Ook moet er altijd een plek zijn waar de katten zich kunnen terugtrekken.

  Meer informatie
 • Kattenjacht

  De Partij voor de Dieren is tegen het afschieten van katten.

  De Partij voor de Dieren is tegen het afschieten van katten. Jacht op katten veroorzaakt niet alleen heel veel leed, maar het helpt ook niet om de populatie zwerfkatten te verkleinen. De opengevallen plek die is ontstaan, wordt snel opgevuld door voortplanting binnen de groep.

  De enige diervriendelijke en effectieve methode om iets aan de zwerfkattenproblematiek te doen is het vangen, castreren of steriliseren en terugplaatsen van de katten (de TNR-methode). Hierdoor komen er geen nieuwe katten bij. Ook moet het probleem bij de bron aangepakt worden door impulsaankopen tegen te gaan en katten verplicht te chippen.

  Meer informatie
 • Opvang dieren wettelijk taak overheid

  Ieder jaar belanden er tienduizenden honden en katten in het asiel. Daar komen alle konijnen, knaagdieren, reptielen en andere dieren nog bij. De Partij voor de Dieren vindt dat de overheid actief werk moet maken van het terugdringen van impulsaankopen, onder meer door de verkoop van dieren op internet en in tuincentra te verbieden. Zo pakken we het dumpen van dieren aan bij de bron. De opvang van dieren die helaas wel het slachtoffer zijn geworden van dump of afstand, is een verantwoordelijkheid van de overheid, vindt de Partij voor de Dieren. We willen daarom dat de overheid financiële steun geeft aan een landelijk netwerk van gecertificeerde opvangcentra.

  Hoewel de opvang van gevonden of afgestane dieren een wettelijke taak is van gemeenten, laat de overheid het afweten. Het zijn hardwerkende vrijwilligers die de dierenasielen en opvangcentra draaiende houden. De centra verkeren al jaren in financiële nood.

  De enige wettelijke regeling die op dit moment bestaat voor de opvang van dieren is de bewaarplicht. Gemeenten zijn verplicht zwervend aangetroffen dieren veertien dagen te ‘bewaren’ als een gevonden voorwerp. De huidige, willekeurige invulling van deze gemeentelijke plicht zorgt voor onduidelijkheden en ongelijkheid, met als gevolg dat het merendeel van de dierenasiels structureel kampen met geldgebrek, capaciteitsproblemen en personeelstekorten.

  Na aandringen van de Partij voor de Dieren heeft de regering toegezegd landelijk beleid op te stellen voor dierenopvang in Nederland. Door dierenbeschermingsorganisaties wordt al gewerkt aan een landelijk netwerk van professionele opvangcentra die aan kwaliteitseisen voldoen. Dit netwerk van opvangcentra moet landelijk dekkend voor alle dieren worden. De hiervoor verantwoordelijke staatssecretaris werkt aan afspraken hierover en gaat dankzij een motie van de PvdD in gesprek met gemeenten over de financiering van de opvang van gevonden dieren.

  De PvdD vindt dat ook de huisdierensector moet meebetalen aan de opvang en verzorging van afgestane dieren. We pleiten voor een opvangfonds waarin per dier dat als huisdier wordt verkocht, een bijdrage wordt gestort. Het BTW-tarief voor de herplaatsing van dieren moet van het hoge naar het lage tarief.

  Veel in het wild levende dieren komen in opvangcentra terecht dankzij menselijk handelen en niet vanwege natuurlijke oorzaken. In meerdere wetten is een zorgplicht voor deze dieren opgenomen. We vinden dat er duidelijkheid moet komen over de zorgplicht en de verantwoordelijkheid voor de financiering van opvangcentra voor in het wild levende dieren. De provincies dienen structurele financiële ondersteuning te bieden aan de opvangcentra voor vogels en andere in het wild levende dieren die aan landelijke kwaliteitseisen voldoen.

  Meer informatie
 • Opvang zwerfdieren in Nederland

  De opvang van gevonden of afgestane dieren is een maatschappelijke taak. In de praktijk laat de overheid het echter ernstig afweten. De enige wettelijke regeling die zwerfdieren in Nederland beschermt, is de bewaarplicht: gemeenten zijn verplicht zwervend aangetroffen dieren veertien dagen te 'bewaren' als een gevonden voorwerp.

  Deze taak besteden gemeenten vaak uit aan dierenasiels - maar lang niet altijd in combinatie met de financiële middelen die daarvoor nodig zijn. Het merendeel van de dierenasiels, dierenopvangcentra en dierenambulances kampt dan ook structureel met geldgebrek, capaciteitsproblemen en personeelstekorten. De huidige, willekeurige invulling door gemeenten zorgt bovendien voor onduidelijkheden en ongelijkheid. De Partij voor de Dieren vindt dat de landelijke overheid verantwoordelijkheid moet nemen voor zwerfdieren en voor dieren in nood. Na langdurig aandringen van de PvdD komt er eindelijk landelijk beleid voor de opvang van dieren in Nederland.

  Meer informatie

Het standpunt Opvang van gezelschapsdieren is onderdeel van: Dierenrechten in de Grondwet

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Vragen Nieuws
Bijdragen Vragen Nieuws