Inves­teren openbare bibli­o­theken


De Partij voor de Dieren wil dat we investeren in behoud en heropening van openbare bibliotheken. Digitaliseren van archieven van culturele en historische organisaties moet gestimuleerd worden.

Het standpunt Investeren openbare bibliotheken is onderdeel van: Cultuur en Media