Noodhulp aan dieren


De Partij voor de Dieren vindt dat de overheid verantwoordelijkheid moet nemen voor dieren in nood, ook in geval van een ramp. Mensen in acute nood kunnen altijd een beroep op politie en brandweer doen. Hulp van deze instanties is geen dienstverlening, maar noodzakelijke hulp.

De Brandweerwet spreekt van beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand. Formeel is hiermee ook de hulpverlening aan dieren geborgd in noodsituaties. In de praktijk blijkt hulp voor dieren echter veel minder vanzelfsprekend en zijn het vooral maatschappelijke organisaties die zich hierom bekommeren.

Sommige nooddiensten vinden het redden van een koe uit de sloot geen noodhulp, maar een dienstverlening. Een dienst die dus ook geweigerd kan worden. Dieren moeten daarom een vaste plaats krijgen in de draaiboeken van hulpdiensten en in rampenplannen. Dierenambulances moeten net als andere hulpdiensten vergunningen krijgen om snel ter plaatse te kunnen zijn om noodhulp te verlenen aan dieren, zoals een vergunning om over een bus- of trambaan te rijden.

De Partij voor de Dieren pleit ook voor een versterking van de Dierenpolitie, dat sinds haar oprichting al vele verwaarloosde en mishandelde dieren heeft kunnen helpen, maar te maken heeft gekregen met bezuinigingen.

Het standpunt Noodhulp aan dieren is onderdeel van: Huisvesting en verzorging van gezelschapsdieren

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws