Muskus­rat­ten­be­strijding


Meer dan 200.000 muskusratten verdrinken jaarlijks in muskusratvallen, en ook 14.000 andere dieren vinden onnodig de dood in deze vallen. Het doden van muskusratten lost geen enkel probleem op; de effectiviteit van de muskusrattenbestrijding op de populatiegrootte en op de schade aan waterkeringen is nooit aangetoond. De Partij voor de Dieren wil dan ook dat er een einde komt aan de huidige muskusrattenbestrijding. Het massaal doden van muskusratten leidt tot een verhoging van de voortplantingssnelheid. Het aantal muskusratten in een gebied wordt dan ook niet teruggebracht door bejaging, maar door beperking van de mogelijkheden om nesten te bouwen. In gebieden waar gestopt is met de bestrijding van muskusratten is de ervaring dat de populatie muskusratten zich doorgaans na verloop van tijd stabiliseert op een lager aantal dan ten tijde van de bestrijding. De huidige methode van bestrijding van muskusratten is dweilen met de kraan open. Desondanks wordt daar in Nederland jaarlijks meer dan 30 miljoen euro aan uitgegeven. Deze vorm van bestrijding moet dan ook stoppen. De vrijgekomen gelden moeten worden besteed aan een duurzame en diervriendelijke versterking van onze waterkeringen en oevers. Het doel is immers een versterking van die waterkeringen, niet de bestrijding van de muskusrat.

Het standpunt Muskusrattenbestrijding is onderdeel van: Jacht

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen