Einde aan muskus­rat­ten­be­strijding


De Partij voor de Dieren wil dat er een einde komt aan de muskusrattenbestrijding. Meer dan 53.000 muskusratten worden jaarlijks gedood in muskusratvallen. Ook 14.000 andere dieren vinden onnodig de dood in deze vallen. Daarnaast worden er verdrinkingsvallen gebruikt waarin de muskusratten tot wel 8 minuten een gruwelijke doodsstrijd moeten leveren. Het doden van muskusratten is wreed en onnodig. Bovendien kost de bestrijding ongeveer 33 miljoen per jaar. Die middelen kunnen beter worden besteed aan gebiedsgerichte aanpak.

In natuurgebieden kan de muskusrat geen kwaad. Dijken bezwijken doorgaans niet door muskusratten. Waar er wel risico's zijn kunnen die in regulier schadeherstel worden meegenomen. Er zijn immers meer gravende dieren, zoals vossen, bevers en honden. Waar echt veiligheidsrisico's zijn door gravende dieren kunnen preventieve maatregelen worden genomen. Die hoeven als langjarige investering niet duurder te zijn dan de bestrijding nu kost. Boeren kunnen ook preventieve maatregelen nemen door bijvoorbeeld niet tot aan de slootkant hun land te gebruiken, maar bijvoorbeeld een natuurvriendelijke oever of spuitvrije zone aan te houden.

Het standpunt Einde aan muskusrattenbestrijding is onderdeel van: Jacht