Muizen- en ratten­be­strijding door preventie


Bij overlast door ratten geldt: voorkomen is beter dan bestrijden.

Ratten worden gelokt door de hoeveelheden voedsel die mensen en bedrijven weggooien, achterlaten of zonder bescherming opslaan. De hoeveelheid beschikbaar voedsel bepaalt het aantal ratten. Bij overvloedig beschikbaar voedsel planten ratten zich snel voort en kan er overlast ontstaan.

Het probleem wordt dan ook niet opgelost door op grote schaal ratten te bestrijden. Gifgebruik door particulieren is verboden, maar ook gifgebruik door professionele bestrijders is een slechte manier op ratten te bestrijden. Het is zeer dieronvriendelijk, niet alleen voor de rat, maar ook andere dieren (huisdieren, beschermde dieren) kunnen slachtoffer van het gif worden. Op de langere termijn kunnen ratten bovendien resistent worden tegen gif.

De oplossing is het beperken of moeilijk toegankelijk maken van het voedselaanbod voor ratten. Gooi geen voedsel op straat, maar in vuilnisbakken (die dagelijks worden geleegd) of in gesloten containers. Bewaar voedsel (ook dierenvoer) buiten bereik van ratten.

Ook de overheid heeft een belangrijke taak in het voorkomen van de groei van het aantal ratten. Gemeenten moeten containers en prullenbakken breder beschikbaar maken waar dat nog niet het geval is. En frequent deze containers en prullenbakken legen en voedsel(resten) op straat opruimen.

Alleen door het voedselaanbod van ratten fors te verminderen, kan overlast door ratten worden voorkomen. Bestrijden is anders dweilen met de kraan open.

Het standpunt Muizen- en rattenbestrijding door preventie is onderdeel van: Stedelijk gebied