Monsanto


Het icoon van scha­de­lijke landbouw

De Partij voor de Dieren is fel tegenstander van genetische manipulatie en extreem gebruik van landbouwgif.

Multinational Monsanto is inmiddels het icoon geworden van schadelijke landbouw. Het bedrijf produceert massaal landbouwgif en genetisch gemanipuleerde zaden. Ook heeft Monsanto wetenschappelijk onderzoek gemanipuleerd om de schadelijkheid van landbouwgif in twijfel te trekken.

Genetische manipulatie en grootschalig gebruik van giffen zijn schadelijk voor de natuur en het milieu. Het leidt tot ontbossing, tot vergiftiging van onze bodem en ons grond- en oppervlaktewater. Dit leidt vervolgens tot de vernietiging van onze kwetsbare maar essentiële biodiversiteit, inclusief de bestuivers zoals bijen, hommels en vlinders waarvan wij afhankelijk zijn. Dit betekent ook dat de consument afhankelijk wordt van een paar bedrijven, zoals Monsanto, die onze voedselvoorziening monopoliseren.

De Partij voor de Dieren zet zich in voor een gentechvrij Europa, dat investeert in de ontwikkeling van biologische weerbare gewassen en een gifvrije landbouw. Ook zetten wij ons in de Tweede Kamer, de provincies, de waterschappen, de gemeentes en in Europa in voor duurzame landbouw, biologische boeren en regionale producten.

Het standpunt Monsanto is onderdeel van: Duurzaam voedsel, duurzame handel

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws