Moder­ni­sering koningshuis


De Partij voor de Dieren vindt dat het koningschap gemoderniseerd moet worden. De rol van de Koning zou beperkt moeten worden tot ceremoniële taken. De Koning vertegenwoordigt Nederland, maar heeft geen politieke macht, dus ook niet bij de kabinetsformatie. Ook het voorzitterschap van de Raad van State past niet bij een ceremonieel koningschap. We vinden bovendien dat de uitgaven voor het koningshuis kritisch bekeken moeten worden en aanzienlijk moeten worden verminderd. Staatstoelages moeten alleen nog gelden voor de Koning en de troonopvolger. Daarnaast moeten leden van het koninklijk huis belasting gaan betalen, net als alle andere Nederlanders, zoals voorgeschreven in de grondwet.

Het koninklijk jachtdepartement, betaald van belastinggeld, moet worden opgeheven. Het kan niet zo zijn dat 97% van de Nederlanders tegen de jacht is, terwijl leden van het koninklijk huis nog steeds jagen. Ook moeten privé-activiteiten van leden van het koninklijk huis passen bij hun voorbeeld- en verbindende rol. Majesteitsschennis moet uit de wet worden geschrapt. Tot slot is de PvdD tegen erfopvolging bij overheidsfuncties, vooral als het gaat om aangetrouwde koninklijke familieleden.

Tegen sluiting Kroondomein het Loo
Kroondomein Het Loo is een meer dan 10.000 hectare groot landgoed op de Veluwe. Het gebied is in 1959 geschonken door Koningin Wilhelmina aan het Nederlandse volk en het wordt onderhouden met belastinggeld. Het gebied is van 15 september tot 25 december echter gesloten voor het publiek, vanwege de jacht die de Koning in het gebied uitoefent. Dit staat zelfs in de wet. Dit schitterende natuurgebied kent dus een schimmige keerzijde: de jacht op edelherten, damherten, reeën, wilde zwijnen en moeflons. Het gebied ontvangt daarnaast ook nog een geld om het open te stellen voor publiek, terwijl het gebied meer dan 100 dagen per jaar gesloten is voor publiek. Normaal komen alleen terreinen die 358 dagen per jaar voor publiek zijn opengesteld in aanmerking voor de openstellingssubsidie. De Partij voor de Dieren wil dat het Kroondomein het gehele jaar open is voor publiek en dat jacht verboden wordt.

Het standpunt Modernisering koningshuis is onderdeel van: Een rechtvaardige samenleving

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer