Mode


 • Bont uit China
  De bontindustrie in China is bijzonder wreed. In China worden niet alleen nertsen en vossen gefokt voor hun bont, maar ook wasbeerhonden, en honden en katten.

  De verkoop van honden- en kattenbont uit China is gelukkig sinds 2009 verboden in de EU. De vacht van andere in China gefokte en gedode dieren zoals wasbeerhonden mag helaas nog steeds ingevoerd en verkocht worden. Wasbeerhondenbont is vaak verwerkt in bontkragen of als randen aan kleding die in Nederland verkocht worden.

  Helaas ontbreekt in China elke regelgeving op het gebied van dierenwelzijn en dierenmishandeling komt er in vele vormen voor. De Partij voor de Dieren heeft in de Tweede Kamer al vaak gewezen op het gebrekkige dierenwelzijnsbeleid in China en pleit in de Tweede Kamer om hier rekening mee te houden in contacten met China. De Nederlandse overheid moet strenge eisen stellen aan de import en export van dieren en dierlijke producten, en moet sancties kunnen opleggen als het dierenwelzijn niet voldoet aan de Nederlandse standaard. Daarnaast moet dierenwelzijn een belangrijke voorwaarde worden bij (handels)akkoorden.

  De Partij voor de Dieren wil een totaalverbod op de productie, de import en handel van alle soorten bont.

  Meer informatie
 • De zeehondenjacht

  Zeehonden worden op gruwelijke wijze bejaagd in onder meer Canada, Rusland, Groenland, Noorwegen en Namibië. De Canadese zeehondenjacht is de omvangrijkste jacht op zeezoogdieren ter wereld. Ieder voorjaar worden honderdduizenden zeehondenpups van twee weken oud doodgeknuppeld op het ijs. De Europese Unie heeft een verbod op de import van zeehondenbont ingevoerd. Maar helaas bestaat er in de Europese Unie nog steeds een illegale handel in zeehondenbont.

  De Partij voor de Dieren vindt dat Nederland zich sterk moet maken voor een internationaal verbod op de zeehondenjacht.

  Meer informatie
 • Een nertsenfokverbod
  De Partij voor de Dieren is verheugd dat er per 2021 een vroegtijdig een einde zal komen aan de nertsenfokkerij in Nederland.

  In 2012 werd een initiatiefwet aangenomen om de nertsenfokkerij te verbieden. Sanering op korte termijn werd echter bewust getraineerd door de lobby van nertsenfokkers. Keer op keer waren er wijzigingen noodzakelijk om de nertsenfokkers tegemoet te komen, waaronder de oprekking van de overgangstermijn. Volgens de wet kregen nertsenfokkers tot 2024 de tijd om hun bedrijfsvoering af te bouwen. In de coronacrisis bleken nertsen zeer vatbaar voor het virus en fokkerij na fokkerij raakte besmet. Op 23 juni 2020 stemde de Tweede Kamer in met een motie van de Partij voor de Dieren om de nertsenfokkerij niet in 2024, maar al per 2021 te stoppen.

  De Partij voor de Dieren wil een totaalverbod op de productie, de import en handel van alle soorten bont. De PvdD wil verder dat Nederland zich ook in de Europese Unie sterk maakt voor een Europees verbod op het fokken van pelsdieren.

  Meer informatie
 • Fokken van dieren voor leer

  De Partij voor de Dieren is tegen het fokken van dieren speciaal voor het leer dat zij opbrengen, net zoals wij tegen bont zijn. Het is onnodig en onacceptabel om dieren alleen voor hun vacht of huid te houden en te doden. Leer is in veel gevallen een bijproduct van de bio-industrie. Het overgrote deel van het leer in Nederland komt uit de vleesindustrie, voornamelijk van runderen, varkens, paarden, geiten, schapen en lammeren.

  Het gebruik van leer als bijproduct van de vleesindustrie versterkt de positie van deze industrie. Alternatieven voor leer moeten daarom gestimuleerd worden. Uit het eindproduct, zoals een paar schoenen, een riem of een leren jas, is meestal niet meer af te leiden waar het leer vandaan komt en welk leven het dier heeft gehad. Wij vinden daarom dat ook leer geëtiketteerd moet worden, in lijn met ons standpunt over de etikettering van bont.

  Meer informatie
 • Gebruik dons

  Het levend plukken van onder andere ganzen is de Partij voor de Dieren een doorn in het oog. Wij willen een Europees importverbod op dons afkomstig van levend geplukte dieren, waaronder ganzen. Ook wil de partij etikettering van dons zodat duidelijk is waar het dons vandaan komt en onder welke omstandigheden het is geproduceerd.

  Al sinds haar aantreden in de Tweede Kamer is de Partij voor de Dieren in discussie met andere partijen over de herkomst van dons in Nederlandse kussens en dekbedden. Nog steeds worden in Nederland producten met dons verkocht waarvoor levende dieren zoals ganzen geplukt zijn. Het plukken van ganzen gebeurt door levende ganzen klem te zetten en de donsveertjes uit de huid te trekken.

  Meer informatie
 • Mogelijkheid voor gebruik nepbont

  De Partij voor de Dieren is niet tegen het gebruik van nepbont. De grens ligt bij het gebruik van dieren: we zijn tegen het fokken en doden van dieren voor hun vacht. In Nederland is de overgrote meerderheid van de bevolking al decennia tegen het gebruik van bont. Toch wordt er weer steeds meer bont gedragen in Nederland, vooral verwerkt in kragen op jassen.

  Voor een deel komt dat doordat consumenten niet altijd weten dat hun kraag van echt bont gemaakt is. Om verwarring tussen bont en nepbont te voorkomen, en te zorgen dat consumenten weten wat zij kopen, pleiten wij voor duidelijke etikettering van producten voorzien van bont en nepbont.

  Meer informatie
 • Verbod op bont

  Wij zijn tegen bont

  Waarom zijn wij tegen bont, waarom is dit ons standpunt en hoe willen we een verbod op bont bereiken?

  Dieren en hun vacht zijn geen modeaccessoire. Daarom wil de Partij voor de Dieren het fokken en doden van dieren voor hun bont verbieden.

  Bont is een onnodig en wreed modeproduct. In Nederland is de overgrote meerderheid van de bevolking al decennia tegen het gebruik van bont. Toch worden er elk jaar opnieuw miljoenen nertsen vergast en gevild voor hun bont. Gelukkig is er vanaf 2024 een nertsenfokverbod in Nederland.

  Een totaalverbod

  De Partij voor de Dieren wil een totaalverbod op de productie, de import en handel van alle soorten bont. Maar zolang dit verbod er nog niet is en de verkoop van bont nog doorgaat, moet bont verplicht geëtiketteerd worden zodat duidelijk aangegeven is dat er sprake is van echt bont. Mensen weten vaak niet dat er echt bont gebruikt is voor de artikelen die zij kopen.

  Bont is tegenwoordig ook niet meer zo duur waardoor de kans dat er bont in kleding is verwerkt (vaak afkomstig van honden, katten of wasbeerhonden) groter is geworden. De Partij voor de Dieren wil daarom dat de regering een plan van aanpak opstelt om te komen tot verplichte etikettering voor alle artikelen waarin bont is verwerkt.

  Meer informatie
 • Verplichte etikettering bont

  De Partij voor de Dieren wil een totaalverbod op de productie, de import en handel van alle soorten bont. Maar zolang dit verbod er nog niet is, moet bont verplicht geëtiketteerd worden. Mensen weten vaak niet dat er echt bont gebruikt is voor de artikelen die zij kopen.

  Bont is tegenwoordig ook niet meer zo duur waardoor de kans dat er bont in kleding is verwerkt (vaak afkomstig van honden, katten of wasbeerhonden) groter is geworden. De Partij voor de Dieren wil daarom dat de regering een plan van aanpak opstelt om te komen tot verplichte etikettering voor alle artikelen waarin bont is verwerkt.

  Meer informatie

Het standpunt Mode is onderdeel van: Dierenrechten in de Grondwet

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Vragen Nieuws
Bijdragen Vragen Nieuws