Stimu­leren mili­eu­vrien­delijk vervoer


Betrouwbaar, betaalbaar en toegan­kelijk OV

De Partij voor de Dieren pleit voor het terugdringen van woon-werkverkeer en het stimuleren van milieuvriendelijker vervoer. Daarvoor zijn maatregelen nodig die het autoverkeer beperken. Er moeten geen nieuwe snelwegen aangelegd worden en de verhoging van de maximumsnelheid naar 130km/uur moet terug worden gedraaid. Op de ringwegen rond de steden moet de maximumsnelheid 80 km/uur worden.

Daarnaast moet het openbaar vervoer, ook op het platteland, betrouwbaar, betaalbaar en toegankelijk worden, ook voor mensen met een beperking. Nederland moet investeren in snelle treinverbindingen met het buitenland en naar de noordelijke provincies. Ook moet er extra geïnvesteerd worden in de aanleg en het onderhoud van veilige fietspaden. Tenslotte moet de overheid flex- en thuiswerken stimuleren.

Het standpunt Stimuleren milieuvriendelijk vervoer is onderdeel van: Vervoer