Meer regels finan­ciële sector


De Partij voor de Dieren wil strengere regels voor de financiële sector. Banken en andere financiële dienstverleners hebben veel invloed op de samenleving en kunnen grote problemen veroorzaken door slecht financieel beheer, zoals tijdens de bankencrisis. We moeten de bonuscultuur, speculatieve handel en andere problematische praktijken aanpakken. Tegelijkertijd moeten we duurzaamheid bevorderen, zowel in het belonings- als investeringsbeleid, en de diversiteit in de bankensector vergroten.

We stellen voor om banken op te splitsen in nutsbanken en zakenbanken. Nutsbanken richten zich op dagelijkse bankzaken zoals betalingen, sparen en lokale leningen. Op die manier kunnen publieke functies beter worden behouden zonder dat zakenbanken met belastinggeld moeten worden gered.

We willen dat Nederland strengere regels kan opleggen aan banken dan internationaal is afgesproken. De kapitaalbuffers van Nederlandse banken moeten veel hoger worden om financiële stabiliteit te waarborgen. We willen ook een groene investeringsbank oprichten, in samenwerking met private groene banken, om te investeren in een duurzame economie.

Banken moeten transparant zijn over hun investeringen en handel. We moeten af van complexe financiële producten en risico's die niet in het belang van klanten zijn. Commerciële banken hebben te veel macht over geldcreatie en houden de schuldeneconomie in stand. We moeten onderzoeken hoe we een nieuw democratisch en transparant systeem van geldcreatie kunnen invoeren.

Het standpunt Meer regels financiële sector is onderdeel van: Economische systeemverandering

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer