Lokale en regionale politieke organen


De Partij voor de Dieren wil de waterschappen behouden omdat ze belangrijk zijn voor duurzaamheid en verantwoord milieubeleid. We juichen de lopende inspanningen voor meer efficiƫntie bij de waterschappen toe. Het waterschap is verantwoordelijk voor de waterkwaliteit en het waterpeil. Maar we zien dat het waterschap vooral gericht is op belangen van hengelaars, de landbouw en het bedrijfsleven. Dit gaat ten koste van dieren en de natuur. We vinden dat de waterschappen democratischer moeten worden, zonder speciale zetels (geborgde zetels) voor belangengroepen.

Provinciale herindeling

De Partij voor de Dieren is geen voorstander van schaalvergroting en het samenvoegen van provincies. Alleen als er voldoende draagvlak voor is bij de bevolking, is het mogelijk provincies samen te voegen.

Gemeentelijke herindeling

De Partij voor de Dieren is tegen de voorgenomen plannen van dit kabinet voor schaalvergroting van gemeenten. De PvdD is wel voorstander van het bundelen van (juridische) kennis en expertise waar dat mogelijk is. Schaalvergroting bij ziekenhuizen, scholen en thuiszorg heeft al laten zien dat het loslaten van de menselijke maat tot problemen kan leiden. Dat geldt dan ook voor van bovenaf opgelegde gemeentelijke herindelingen. Buurgemeenten kunnen wel zelf besluiten om samen te werken en bijvoorbeeld voorzieningen te delen, om te voorkomen dat elke gemeente zijn eigen prestigieuze bedrijventerrein bouwt.

Overdracht van taken naar lagere overheden
Taken van de landelijke overheid mogen alleen aan provincies of gemeenten worden overgedragen onder strenge voorwaarden. De taak moet geschikt zijn en de overheden die de taak krijgen, moeten voldoende middelen hebben om deze uit te voeren.

Het standpunt Lokale en regionale politieke organen is onderdeel van: Een rechtvaardige samenleving

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer