Lega­li­seren (soft)drugs


De Partij voor de Dieren is tegen een verbod op softdrugs. Dit gaat in tegen de persoonlijke keuzevrijheid van mensen. Wij pleiten voor de legalisering van softdrugs en voor een minder restrictief softdrugsbeleid in Europa. Ook willen wij een door de overheid gefinancierd onderzoek naar de mogelijke effecten van legalisatie van xtc.

De Partij voor de Dieren is tegen een betuttelende overheid. De keuze om al dan niet softdrugs te gebruiken betreft de persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid van de individuele burger. Via voorlichting moet de overheid de nadelen die kleven aan het gebruik van drugs duidelijker aan jongeren communiceren. Het ligt niet voor de hand het ene stimulerende middel toe te staan en het andere te verbieden zonder dat er duidelijk onderscheid in termen van gevaren is tussen bijvoorbeeld alcohol, cannabis en xtc. Ook de verstrekking van softdrugs voor medische doeleinden moet minder ingeperkt worden. Juist door softdrugs in het criminele of grijze circuit te drukken bestaat de kans dat jongeren sneller in aanraking komen met gevaarlijke harddrugs.

Bij de productie van xtc in illegale drugslabs in Nederland komt veel gevaarlijk chemisch afval vrij. Dat afval wordt vaak gedumpt in de natuur, in open water of in zee. Dat levert zeer gevaarlijke situaties op voor mens en dier en zorgt voor ernstige milieuvervuiling. Bovendien zorgt het winnen van de grondstoffen voor xtc in andere landen voor milieuschade en uitbuiting. Er moet onderzocht worden of legalisatie kan bijdragen aan het verminderen van deze impact.

Het standpunt Legaliseren (soft)drugs is onderdeel van: Een rechtvaardige samenleving

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer