Lega­li­seren (soft)drugs


De Partij voor de Dieren is tegen het verbieden van softdrugs omdat dit ingaat tegen de persoonlijke vrijheid van mensen. We pleiten voor het legaal maken van softdrugs en een minder streng beleid hierover in Europa. We willen ook dat de overheid onderzoek financiert naar de effecten van het legaliseren van xtc.

Het gebruik van softdrugs hoort bij de persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid van iemand. De overheid moet jongeren beter informeren over de risico's van drugsgebruik. Het is niet logisch om het ene stimulerende middel toe te staan en het andere te verbieden zonder dat er duidelijk onderscheid is in gevaren tussen bijvoorbeeld alcohol, cannabis en xtc. Ook moeten softdrugs voor medische doeleinden gemakkelijker beschikbaar zijn. Door softdrugs illegaal te maken, lopen jongeren meer risico om in aanraking te komen met gevaarlijke harddrugs.

Bij de productie van xtc in illegale drugslabs komt veel gevaarlijk afval vrij, dat vaak in de natuur of in open water wordt gedumpt. Dit veroorzaakt ernstige milieuvervuiling en bedreigt mens en dier. Ook het winnen van grondstoffen voor xtc in andere landen leidt tot milieuschade en uitbuiting. We willen onderzoeken of legalisatie kan helpen om deze impact te verminderen.

Het standpunt Legaliseren (soft)drugs is onderdeel van: Een rechtvaardige samenleving

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer