Krachtig optreden tegen inter­net­censuur


De Partij voor de Dieren hecht zeer aan de privacy van burgers. Bescherming van privacy is dan ook een belangrijk thema voor onze partij.

In toenemende mate worden burgerlijke vrijheden ingeperkt door de overheid. Burgers hebben recht op een vrij internet zonder filters, blokkades of doorgifte van gegevens door providers. Internetproviders mogen niet worden verplicht om het internetverkeer van hun klanten in de gaten te houden. Het recht op privacy, communicatiegeheim, informatievrijheid en vrijheid van meningsuiting komen anders verder onder druk te staan. Internetproviders mogen geen verlengstuk worden van de opsporingsdiensten. Onlinediensten moeten toegankelijk zijn zonder dat je getrackt wordt. Ook is geen enkele vorm van het verzwakken van de mogelijkheden tot versleuteling van informatie acceptabel. Internetcensuur mag niet en er mag geen filter komen waarbij delen van het internet afgesloten kunnen worden. De handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak (ACTA) mag niet geratificeerd worden. Nederland moet in Europees verband pleiten voor een verbod op monopolies op de infrastructuur voor internettoegang.

De Partij voor de Dieren kiest voor volledig vrij downloaden en/of uploaden van content van het internet, zolang dat voor eigen gebruik is. De Partij voor de Dieren vindt daarnaast dat het mogelijk moet zijn om bepaalde websites te blokkeren, zoals sites die oproepen met geweld of sites met kinderporno of pro-anorexiasites. Dit moet echter per geval afgewogen worden.

Het standpunt Krachtig optreden tegen internetcensuur is onderdeel van: Een rechtvaardige samenleving

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer