Verzorging van dieren zonder eigenaar


De Partij voor de Dieren vindt dat elke gemeente moet zorgen voor een structureel potje met geld voor gewonde (zwerf)dieren. Een dierenarts heeft bij zijn benoeming een eed afgelegd waardoor hij gewonde dieren geen zorg mag onthouden. Bij een gewond dier zonder eigenaar, of waarvan de eigenaar niet zo snel te achterhalen valt, is de dierenarts toch verplicht het dier te helpen, "op te lappen" of in te laten slapen als dat de beste oplossing voor het dier is.

De kosten die de dierenarts hierbij maakt kunnen hoog oplopen, en zijn voor zijn of haar rekening. Om ervoor te zorgen dat elk dier de zorg krijgt die nodig is, is het belangrijk afspraken te maken tussen gemeente, dierenartsen, asielen en/of de lokale dierenbescherming over de financiering van deze kosten.

Het standpunt Verzorging van dieren zonder eigenaar is onderdeel van: Huisvesting en verzorging van gezelschapsdieren