Moder­ni­sering koningshuis


De Partij voor de Dieren is voorstander van modernisering van het koningschap, waarbij de rol van de Koning beperkt wordt tot een ceremonieel koningschap. De Koning vertegenwoordigt Nederland, maar hij heeft geen politieke rol, dus ook niet in de kabinetsformatie. Ook het voorzitterschap van de Raad van State past niet bij een ceremonieel koningschap. We zetten bovendien vraagtekens bij de hoogte van de rijksuitgaven ten bate van het koningshuis. Het budget van het koninklijk huis zal aanzienlijk moeten worden verlaagd: staatstoelages moeten worden beperkt tot de Koning en de troonopvolger. Bovendien moeten leden van het koninklijk huis net als iedere Nederlander belasting betalen, zoals de grondwet ook voorschrijft. Verder moet het koninklijk jachtdepartement, betaald van belastinggeld, worden opgeheven. Het kan niet zo zijn dat 97% van de Nederlanders tegen de jacht is, terwijl leden van het koninklijk huis nog steeds fanatiek jagen. Want ook privé-activiteiten van leden van het koninklijk huis moeten stroken met de voorbeeldfunctie en verbindende functie die zij hebben. Majesteitsschennis moet geschrapt worden uit de wet. Tenslotte is de PvdD geen voorstander van erfopvolging bij overheidsfuncties, en in het bijzonder niet van aangetrouwd koningschap.

Het standpunt Modernisering koningshuis is onderdeel van: Democratie en bestuur

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws