Ambi­tieuze, afdwingbare Klimaatwet


De Partij voor de Dieren wil dat Nederland voorloper wordt in de wereldwijde opdracht om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5 graden Celsius. Om deze doelstelling te behalen is een klimaatwet met jaarlijkse, bindende reductieverplichtingen nodig. Deze bindende reductiedoelstellingen moeten extern afdwingbaar zijn. De eind 2018 aangenomen klimaatwet is voor de PvdD niet ambitieus genoeg. Een boterzacht compromis dat niet regelt wat geregeld moet worden. De wet hanteert bijvoorbeeld een veel te laag tempo in CO2-reducties en bevat geen bindende doelen. De Partij voor de Dieren heeft daarom 17 concrete voorstellen gedaan om de wet te verbeteren.

Marianne Thieme kwam in 2015 met een motie, mede ondertekend door Jesse Klaver van GroenLinks, waarin de regering gevraagd werd met een klimaatwet te komen. Deze motie werd verworpen: CDA, VVD, PVV, PvdA, 50PLUS en SGP stemden tegen. Drie maanden later kondigden GroenLinks en PvdA alsnog een gezamenlijke initiatiefwet aan. Een wet met zo weinig afrekenbare doelen dat ook CDA en VVD zich erin konden vinden. Zo smolt de dringend noodzakelijke klimaatwet tot een boterzacht initiatief dat van links tot rechts gesteund wordt, maar er niet voor zorgt dat we doen wat nodig is om de opwarming van de aarde te stoppen. Essentiële onderdelen uit het Parijsakkoord zijn afgezwakt of totaal genegeerd. Daarom kon de wet niet op de steun van de Partij voor de Dieren rekenen en blijven wij strijden voor échte daadkrachtige
maatregelen die hard nodig zijn om de temperatuurstijging van de aarde tot maximaal 1,5 graden te beperken.

Het standpunt Ambitieuze, afdwingbare Klimaatwet is onderdeel van: Klimaat- en milieubeleid

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws