Kleinere Tweede Kamer


De Partij voor de Dieren vindt het een slecht idee om het aantal leden van de Tweede Kamer te verkleinen. In de eerste plaats betekent dit een kiesdrempelverhoging, waardoor nieuwe partijen minder kans maken in de Kamer te komen. Dit doet geen recht aan de diversiteit van politieke opvattingen in ons land. De Partij voor de Dieren ziet deze maatregel als een poging van de gevestigde, grotere partijen om nieuwkomers te weren en nieuwe democratische ontwikkelingen in de kiem te smoren. Daarnaast is ons parlement met 150 Kamerleden al één van de kleinste parlementen ter wereld, ook als gekeken wordt naar het aantal inwoners per Kamerlid. Gekozen vertegenwoordigers moeten tegenwicht kunnen bieden aan de macht: het controleren van de regering is de belangrijkste taak. Met een kleinere Kamer zal dat steeds moeilijker worden, waardoor feitelijk de invloed van het volk op het landsbestuur afneemt. In eventuele stemmingen over dit onderwerp zal de PvdD dit voorstel dan ook niet steunen. Verhoging van de kiesdrempel of verlaging van het aantal Kamerzetels past daar niet bij.

Het standpunt Kleinere Tweede Kamer is onderdeel van: Democratie en bestuur