Kilo­me­ter­heffing


De vervuiler betaalt

De Partij voor de Dieren is voor het ‘de vervuiler betaalt’-principe en vindt daarom dat automobilisten die veel autokilometers maken meer belasting zouden moeten betalen dan mensen die weinig kilometers of buiten de spits rijden. Een uitzondering voor deze kilometerbeprijzing zou mogen gelden voor mensen die in dunbevolkte gebieden wonen. Daar moet fors geïnvesteerd worden in beter openbaar vervoer zodat mensen minder afhankelijk worden van de auto.
De kilometerheffing en kentekenregistratie moeten gepaard gaan met strikte garanties op het gebied van privacy.

De opbrengsten van de kilometerbeprijzing zouden via een investeringsfonds ingezet moeten worden voor het ontwikkelen van duurzame mobiliteit, innovatie en het uitrollen van een gemeenschappelijke infrastructuur.

Het standpunt Kilometerheffing is onderdeel van: Vervoer

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen