Kievits­eieren rapen


De Partij voor de Dieren is tegen het rapen van kievitseieren. Het uitoefenen van een hobby of het in stand houden van een cultuurhistorische traditie mag niet ten koste van dieren. De belangen van dieren en de natuur mogen niet ondergeschikt worden gemaakt aan menselijke tradities. Het rapen van kievitseieren is alleen in Friesland door de rechter toegestaan. De Partij voor de Dieren vindt dat ook daar het rapen van kievitseieren verboden moet worden. In 2015 heeft de Raad van State het rapen voor dat jaar verboden.

Het standpunt Kievitseieren rapen is onderdeel van: Natuurbescherming en behoud van biodiversiteit