Gebruik kern­wapens


De Partij voor de Dieren wijst het bezit en gebruik van kernwapens af. We achten het gebruik van dergelijke wapens inhumaan, daar bestaan geen rechtvaardigingsgronden voor.

Nederland moet werken aan een universeel verbod op het gebruik van elke vorm van uranium in wapens en zich inzetten voor een alomvattend verbod op kernwapens. De nog aanwezige kernwapens dienen op korte termijn uit Nederland verwijderd te worden.

Het standpunt Gebruik kernwapens is onderdeel van: Buitenlands beleid en defensie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer