Goede zorg inbe­slagname dieren


De Partij voor de Dieren vindt dat dieren die in beslag zijn genomen wegens verwaarlozing of mishandeling een goede toekomst moeten krijgen. Deze dieren mogen niet terug naar de eigenaar, maar kunnen na een periode van herstel en goede verzorging worden herplaatst bij particulieren.

Doorverkoop van in beslag genomen dieren aan de handel of de slacht moet worden verboden.

Het standpunt Goede zorg inbeslagname dieren is onderdeel van: Mishandeling en verwaarlozing