Hypo­theek­ren­te­aftrek


De Partij voor de Dieren wil af van de huidige fiscale prikkels die het hebben van schulden stimuleren en die het aflossen van een hypotheek beboeten. Banken moeten verplicht worden om mee te werken aan een verruimde mogelijkheid voor het boetevrij aflossen van bestaande hypotheken. Over een periode van dertig jaar moet de hypotheekrenteaftrek geleidelijk worden afgeschaft. Dit kan door het percentage waartegen kan worden afgetrokken per direct te maximeren op 45% en dit maximale aftrekpercentage vervolgens elk jaar met 1,5 procentpunt te verlagen. De extra lasten worden deels teruggegeven via een verlaging van de inkomensbelasting en het afschaffen van het eigenwoningforfait. Bestaande hypotheken worden daarbij hetzelfde behandeld als nieuwe hypotheken. Tevens moet de overdrachtsbelasting worden afgeschaft.

Het standpunt Hypotheekrenteaftrek is onderdeel van: Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen