Handel in ivoor en andere dierlijke producten


Handel in ivoor en andere dierlijke producten is erg winstgevend. Sommige Chinese liefdesdrankjes en soortgelijke ‘medicijnen’ worden gemaakt van botten van tijgers of hoorns van neushoorns en olifanten worden nog steeds illegaal gedood voor het ivoor van hun slagtanden. En zeeschildpadden worden gevangen voor hun vlees en hun schild, waarvan sieraden en souvenirs worden gemaakt. De afgelopen jaren is de illegale handel in ivoor en de stroperij in Afrika alleen maar toegenomen.

Bepaalde dier- en plantensoorten worden internationaal beschermd door het CITES-verdrag (Convention on the International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Het CITES-verdrag bestaat uit afspraken die 164 landen met elkaar hebben gemaakt over de bescherming van dier- en plantensoorten. In dit verdrag is onder andere opgenomen welke dieren met uitsterven worden bedreigd, bescherming verdienen en daarom niet mogen worden verhandeld.

De regels in het verdrag zijn helder, maar de handhaving laat zeer te wensen over. Zo worden jaarlijks miljoenen dieren illegaal over de wereld getransporteerd. De handel in bedreigde diersoorten is na drugshandel de meest lucratieve vorm van misdaad. Er wordt nauwelijks controle op uitgeoefend. De Nederlandse overheid laat het wat dit betreft opvallend afweten; Nederland is zelfs het kloppend hart van de illegale dierenhandel.

De Partij voor de Dieren wil daarom een gespecialiseerde taskforce van voldoende omvang en met voldoende mandaat om de illegale handel in exoten, ivoor en andere dierlijke producten effectief aan te pakken. Bij overtreding van de wet moeten hogere straffen opgelegd worden aan illegale handelaren. Aan de opsporing en vervolging moet een hogere prioriteit worden toegekend door het Openbaar Ministerie.

Bovendien moet Nederland blijven pleiten voor het moratorium op de handel in ivoor en zich blijven inzetten voor de bescherming van de olifant.

Het standpunt Handel in ivoor en andere dierlijke producten is onderdeel van: Fok en handel in dieren

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws