Groen en euro-kritisch op de huidige EU


De Partij voor de Dieren is voor Europese samenwerking, maar tegen de huidige, ondemocratische vorm van de Europese Unie. Internationale samenwerking kan verbetering opleveren voor mensen, dieren, natuur en milieu, maar door de manier waarop de Europese afspraken nu worden gemaakt komen mensen, dieren, natuur en milieu er juist slechter vanaf. Europa moet democratischer en kan en mag niet voorbij gaan aan de wensen van de burgers.

Op dit moment is de democratische legitimatie van Europa niet op orde. Zo is onder andere de Nederlandse bevolking niet geraadpleegd bij de introductie van de euro. De mening van de bevolking is ook niet gerespecteerd bij de invoering van de Europese grondwet. De steeds groter wordende macht van de EU leidt zelfs tot veranderingen van het regime in Griekenland en Italië, zonder dat de burgers van deze landen daar invloed op hebben kunnen uitoefenen.

De Partij voor de Dieren is een groen-eurokritische partij. We zijn zeer kritisch op Brussel, maar op een constructieve manier. Groene eurokritiek is een nieuw fenomeen dat niet voortkomt uit nationalisme of eigenbelang, maar uit het algemene belang van duurzaamheid, mededogen, persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid. Daarmee vormt de Partij voor de Dieren een zeer herkenbare nieuwe politieke stroming die zich niet in de oude links-rechts tegenstelling laat kwalificeren.

De Partij voor de Dieren wil geen verdere overdracht van Nederlandse zelfstandige beslissingsbevoegdheid aan Europa, voordat de democratische legitimatie van de Europese Unie op orde is. De Partij voor de Dieren vindt ook dat er een bevriezing moet komen ten aanzien van de toetreding van nieuwe lidstaten. Een toenemende dominantie vanuit Europa wat betreft de economie en de vorming van een politieke unie met centraal gezag is geen oplossing die wij steunen. Lidstaten moeten volledige zeggenschap houden over hun eigen begrotingen. De EU moet stoppen met haar fixatie op 'economische groei' en 'handel'.

De zucht naar méér heeft ook geleid tot de onbezonnen invoering van de euro. Vooraf is volop gewaarschuwd voor de gevaren van de invoering van een gezamenlijke munt in landen die geen gezamenlijk economisch beleid voeren. Maar politici hielden zich doof: ze staarden zich blind op de economische groei die de euro zou opleveren. Nu de problemen zich opstapelen, wordt een vergaande politieke eenwording erdoor gedrukt. Zonder democratische legitimatie. De Partij voor de Dieren vindt dat je politieke samenwerking niet kunt forceren.

De PvdD pleit voor alternatieve scenario’s voor het oplossen van de eurocrisis en wil dat de EU scenario’s uitwerkt zoals het hanteren van parallelle munten, en een mogelijke splitsing van de muntunie in een noordelijke en zuidelijke regio. Uitbreiding van de eurozone vinden wij geen goed idee.

Het standpunt Groen en euro-kritisch op de huidige EU is onderdeel van: Europa en internationale solidariteit

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer