Goede kaders voor thuis­on­derwijs


De Partij voor de Dieren wil ouders zoveel mogelijk vrijheid bieden in het maken van opvoedings- en onderwijskeuzes en vindt daarom dat thuisonderwijs mogelijk moet zijn. Voorwaarde is wel dat de overheid duidelijke regels opstelt om er zeker van te zijn dat kinderen die thuisonderwijs krijgen dezelfde kennis en vaardigheden opdoen als hun leeftijdsgenoten in het reguliere onderwijs. Dat betekent dat er in elk geval voor moeten zorgen dat de kwaliteit van het onderwijs goed is, de onderwijsdoelstellingen worden gehaald en we rekening houden met de sociale ontwikkeling van het kind.

Het standpunt Goede kaders voor thuisonderwijs is onderdeel van: Kennis en cultuur

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer