Gene­tische mani­pu­latie gewassen


De Partij voor de Dieren is uitgesproken tegen het genetisch manipuleren van planten. Genetisch manipuleren van planten vormt een groot risico voor mensen, dieren en de biodiversiteit.

De erfelijke eigenschappen van planten hebben zich ontwikkeld in een langdurig proces. Hierdoor hebben planten zich optimaal aan elkaar en aan de natuurlijke omstandigheden van hun omgeving aangepast en is een dynamisch evenwicht tussen de diverse levensvormen ontstaan. De genetische manipulatie van planten en het toepassen daarvan voor technologische doeleinden (biotechnologie) vormt een drastische breuk in het natuurlijke ecosysteem. Ze tast niet alleen de integriteit van planten aan, maar vormt ook grote risico's voor de biodiversiteit. Genetisch gemanipuleerde planten kunnen immers hun natuurlijke soortgenoten verdringen en in het algemeen het ecosysteem ontwrichten. Herbicidenresistente gewassen zoals gentechsoja- en mais hebben geleid tot een toename van giftige bestrijdingsmiddelen. Deze gewassen vormen ook een bedreiging voor de gangbare en biologische teelt wanneer zij zich gaan vermengen.

Wij pleiten ervoor dat er een verbod komt op genetische manipulatie van planten. De Partij voor de Dieren vindt dat tot dat moment het belangrijk is dat de burger goed wordt ingelicht en wil daarom dat bij producten die gentechingrediënten bevatten dit duidelijk wordt vermeld. Wij willen ook dat zolang er geen Europees totaalverbod op gentechgewassen is, de individuele lidstaten de vrijheid houden om producten en teelt van gentechgewassen te weigeren.

Het standpunt Genetische manipulatie gewassen is onderdeel van: Duurzaam voedsel, duurzame handel

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws