Finan­ciële steun EU-lidstaten


Lidstaten die dreigen te bezwijken onder hun schuldenlast moeten hulp krijgen bij de wederopbouw van hun economie op een manier die te dragen is door de eigen bevolking en niet destructief is voor dieren, natuur of milieu. Verantwoorde schuldsanering vormt daarbij het uitgangspunt. De Europese Unie moet stoppen met het noodfonds ESM. Dit fonds laat een lidstaat als Nederland garant staan voor tientallen miljarden euro’s, zonder de lidstaat zeggenschap te geven over de besteding van deze gelden. Zolang er gemeenschappelijke noodfondsen bestaan, moet het toezicht daarop democratisch georganiseerd worden. Rekenkamers op nationaal en Europees niveau hebben hierbij een belangrijke rol.

Het standpunt Financiële steun EU-lidstaten is onderdeel van: Europa en internationale solidariteit

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer