Paral­lelle munt(en) naast de Euro


De euro is ingevoerd zonder de burgers te raadplegen. In dit Europa, met de vele verschillende economieën, is het moeilijk om één munt te handhaven. De opeenvolgende Nederlandse kabinetten lijken echter als voornaamste uitgangspunt te hebben dat de euro onvoorwaardelijke steun verdient en koste wat kost gered zou moeten worden. Maar steeds meer mensen zien in dat de euro in zijn huidige vorm enorme zwaktes kent. De euro is verkocht onder het motto "de euro is een stabiele munt en zal de welvaart in Europa verzekeren". De euro heeft zich echter ontwikkeld tot een splijtzwam, om te beginnen tussen Noord- en Zuid-Europa en vervolgens ook tussen Europese lidstaten.

Dat deze splijtzwam is ontstaan is mede te wijten aan de kortetermijnfocus van onder meer Nederland en Duitsland. Door agressieve exportstrategieën zijn er enorme exportoverschotten in deze en enkele andere Europese landen ontstaan. Het geld dat door deze landen daarmee verdiend wordt, wordt vervolgens uitgeleend aan landen met exporttekorten, zoals de zuidelijke Europese landen. Op deze wijze ontstaat er een situatie waarbij zuidelijke landen continue zijn aangewezen op schuldfinanciering van noordelijke Europese landen, en dan met name Nederland en Duitsland. De Europese schuldenunie is hiermee een gegeven. De verantwoordelijkheid van deze schuldenunie ligt evenzogoed bij de noordelijke lidstaten, als bij de zuidelijke. Een eenzijdige ‘strafexpeditie’ zoals we die in de recente jaren hebben gezien van de Europese Commissie, de ECB en het IMF tegen Griekenland is dan ook onterecht en onrechtvaardig.

Niettemin zal een schuldenunie waarin de Duitsers en de Nederlanders permanent verantwoordelijk worden gesteld voor schulden die zij niet gemaakt hebben, de tegenstellingen alleen maar vergroten. De Partij voor de Dieren wil niet meewerken aan deze heilloze koers. De PvdD pleit voor alternatieve scenario’s voor het oplossen van de eurocrisis en wil dat de EU deze scenario’s uitwerkt, zoals het hanteren van parallelle munten, en een mogelijke splitsing van de muntunie in een noordelijke en zuidelijke regio, en exitstrategieën voor landen die uit de euro willen stappen. Wij zijn tegen verdere uitbreiding van de eurozone. Elke vorm van verdergaande integratie betekent nivellering van de welvaart en de democratie, en het afbreken van de autonomie.

Het standpunt Parallelle munt(en) naast de Euro is onderdeel van: Economie en bedrijfsleven

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Nieuws