Paral­lelle munt(en) naast de Euro


De euro is ingevoerd zonder de burgers te raadplegen. In dit Europa, met de vele verschillende economieën, is het moeilijk om één munt te handhaven. Dit kabinet lijkt als voornaamste uitgangspunt te hebben dat de euro onvoorwaardelijke steun verdient en koste wat kost gered zou moeten worden. Maar steeds meer mensen zien in dat de euro in zijn huidige vorm reddeloos is. De euro is verkocht onder het motto "de euro is een stabiele munt en zal de welvaart in Europa verzekeren". De euro heeft zich echter ontwikkeld tot een splijtzwam, om te beginnen tussen Noord- en Zuid-Europa en vervolgens ook tussen Europese lidstaten. Landen met zo'n ongelijksoortige economie als de deelnemers aan het europroject kunnen onmogelijk een gezamenlijke munt delen. Een schuldenunie waarin de Duitsers en de Nederlanders permanent verantwoordelijk worden gesteld voor schulden die zij niet gemaakt hebben, zal de tegenstellingen alleen maar kunnen vergroten.

Daarnaast is per 8 oktober 2012 het Europese Stabiliteits Mechanisme (het ESM) operationeel geworden. Het ESM is een noodfonds waaruit eurolanden een lening kunnen krijgen. Alle eurolanden leveren gedurende twee jaar in termijnen geld tot een totaalbedrag van 80 miljard euro voor het noodfonds, dat in 2014 een leencapaciteit moet hebben van 500 miljard euro. Het ESM is echter een vorm van vergaande soevereiniteitsoverdracht van Nederland naar de Europese Unie en het is daarom onacceptabel dat het ESM door Nederland is goedgekeurd zonder daarbij de burgers te raadplegen. Ook is er onvoldoende democratische controle en kent het ESM-orgaan juridische immuniteit, waardoor het recht volledig buitenspel geplaatst wordt.

De Partij voor de Dieren wil niet meewerken aan een heilloze koers van politieke en economische integratie, maar wil de Eurocrisis op een andere manier oplossen door de invoer van parallelle munten naast de Euro. Elke vorm van verdergaande integratie betekent nivellering van de welvaart en de democratie, en het afbreken van de autonomie.

Het standpunt Parallelle munt(en) naast de Euro is onderdeel van: Economie en bedrijfsleven

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Groen, progressief en eurokri­tisch

Partij voor de Dieren presenteert “Plan B Europa”

Democratie, het welzijn van mensen en dieren en het bestrijden van klimaatverandering moeten voorop staan in Europa. Niet het winstbejag van multinationals en de Brusselse droom om een 'Verenigde Staten van Europa' te creëren waarin lidstaten geen monetaire autonomie hebben en steeds meer soevereiniteit op tal van terreinen moeten overdragen aan Brussel. In haar Plan B voor Europa presenteert de P...

Bijdragen