Vergaande etiket­tering van voedsel


De Partij voor de Dieren vindt dat de consument in Nederland en in Europa slecht wordt geïnformeerd over de herkomst van voedsel en over de dier(on)vriendelijke en mens(on)vriendelijke productiewijze daarvan. Wij vinden dat de overheid hier met een goed etiketteringssysteem helderheid over moet verschaffen.

Dit etiketteringssysteem moet verder gaan dan de huidige Europese regelgeving. In zo’n etiketteringssysteem moet duidelijk zichtbaar zijn uit welk land een dierlijk product afkomstig is en hoe het is geproduceerd, inclusief dierenwelzijnsnormen, milieunormen en sociale omstandigheden. Ook moet vermeld worden of het vlees afkomstig is van onverdoofd geslachte dieren en of dieren genetisch gemanipuleerd veevoer te eten hebben gekregen.

Het standpunt Vergaande etikettering van voedsel is onderdeel van: Duurzaam voedsel, duurzame handel

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws