Ecolo­gische aanpak uitheemse rivier­kreeften


De Partij voor de Dieren kiest voor een aanpak bij de bron in plaats van symptoombestrijding. Het wegvangen van rivierkreeften is daarom geen oplossing; dat is dweilen met de kraan open.

Om het exoten als de rivierkreeft moeilijk te maken is een stabiel en robuust (water)ecosysteem nodig. Door de natuur te versterken wordt de impact van uitheemse soorten minder. De Partij voor de Dieren pleit voor versterking van de natuur door natuurgebieden te vergroten en met elkaar te verbinden en door drukfactoren, zoals stikstof, drastisch te verminderen. Met een goede waterkwaliteit, wateren die onderling verbonden zijn en waar vissen vrij kunnen migreren, komen er meer natuurlijke vijanden van rivierkreeftjes, zoals otters, snoeken, palingen, snoekbaarzen of watervogels, die de rivierkreeft eten. Door de natuur robuust te maken blijft de schade aan het ecosysteem door exoten als de rivierkreeft beperkt.

De Partij voor de Dieren vindt dat we daarnaast moeten voorkomen dat er nieuwe uitheemse soorten in de Nederlandse natuur geïntroduceerd worden. Dat kan door de verkoop van uitheemse soorten in tuincentra en dierwinkels aan banden te leggen.

Het standpunt Ecologische aanpak uitheemse rivierkreeften is onderdeel van: Natuurbescherming en behoud van biodiversiteit

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer