Rechten voor dieren in de Europese Unie


De Partij voor de Dieren wil dat dieren door de lidstaten van de Europese Unie niet langer als dingen worden behandeld, maar rechten krijgen. Het zijn levende wezens met bewustzijn en gevoel en verdienen een respectvolle behandeling. De Europese agenda en begroting worden grotendeels bepaald door landbouw en visserij. In Europese besluiten hebben dieren slechts de status van handelswaar. Hun welzijn wordt structureel ondergeschikt gemaakt aan de macht van de markt. Meer dan de helft van het totale Europese budget is bestemd voor landbouw en visserij in de vorm van onder meer subsidies. En de helft van alle Europese subsidies wordt gestoken in sectoren waarin dieren slechts als productiemiddelen worden beschouwd. De bio-industrie is er sinds de jaren zestig groot mee geworden. Eenmaal vastgestelde richtlijnen voor dierenwelzijn worden veelal niet nageleefd en controle blijft veelal uit. De veronderstelling dat EU-regelgeving landen met zwakke dierenwelzijnsnormen diervriendelijker maakt is veelal een illusie. Sterker nog, Europa is een alibi gebleken van Europese landen om naar elkaar te kunnen blijven wijzen zodat lidstaten zelf geen maatregelen hoeven te nemen voor de bescherming van dieren.

Het standpunt Rechten voor dieren in de Europese Unie is onderdeel van: Europa

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws