Finan­ciële steun voor dieren­am­bu­lances


De Partij voor de Dieren vindt dat er een landelijk netwerk van professionele opvangcentra en dierenambulances moet komen. Dierenambulances in Nederland hebben vaak onvoldoende financiële middelen om hun werk goed te kunnen doen, terwijl zij een taak van algemeen belang vervullen.

Daarom moeten dierenambulances steun krijgen van de overheid om hun taak adequaat uit te oefenen. Ook moet de overheid de opvang en verzorging van gevonden of afgestane dieren financieren. Dierenambulances moeten daarnaast dezelfde vergunningen krijgen als andere nooddiensten om snel ter plaatse te kunnen zijn om dieren uit een benarde situatie te redden.

Het standpunt Financiële steun voor dierenambulances is onderdeel van: Opvang van gezelschapsdieren

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws